Velg oppgaver

   

Velg liste

Kaldt blod er en serie lette grøsserbøker. Bøkene er en overkommelig munnfull for de fleste over 10 år. Kaldt blod egner seg både til frilesning og til generell lesetrening og lesekurs.
NB! Kaldt blod har fått egne nettsider. Gå til kaldtblod.cappelendamm.no

Les mer om bøkene på cdu.no.

Kaldt blod

Kaldt blod

Kaldt blod har fått nye nettsider. Gå til kaldtblod.cappelendamm.no

Grunnskole 5-7 | Lesing og skriving | 30 min.