Velg oppgaver

   

Velg liste

TRIX er et populært og godt utprøvd matematikkverk fra Danmark som nå har kommet i norsk utgave. Elevbøkene er lette å bli fascinert av gjennom de ulike miljøene vi møter gjennom røffe og varierte illustrasjoner.

Les mer på dammorama.damm.no

Trix 2A

1. Prøv deg fram

Elevene kan oppdage sammenhengen mellom addender og sum ved å klikke på opp-ned-pilene med musen, og se hva som skjer.

Grunnskole 1-4 | Addisjon | 20 min

2. Tell epler

Her blir du god til å telle. Skriv inn antallet i regnearket og sjekk om du har rett

Grunnskole 1-4 | Telle | 20 min

3. Regnestykker

I disse arkene trenes det på plusstykker. Elevark-1 er med ett-sifra tall. Elevark-2 er litt vanskeligere med tall som ofte er to-sifra. I arkene "Elevark-1 (kl)" og "Elevark-2 (kl)" kan elevene måle eget tidsforbruk. Trykk på "start klokka" når dere begynner.

Grunnskole 1-4 | Addisjon | 20 min

4. Loppemarked

Undersøk hvor mange ting du kan kjøpe på loppemarkedet.

Grunnskole 1-4 | Plassverdisystemet | 20 min

5. Tiere og enere

I disse regnearkene skal du telle tiere og enere og oppgi antallet.

Grunnskole 1-4 | Plassverdisystemet | 20 min

6. Talltavle

Her kan du øve på å sette inn tall i riktig rekkefølge.

Grunnskole 1-4 | Plassverdisystemet | 20 min

7. Speil med tall

Her kan du speile tallene langs en symmetrisk akse.

Grunnskole 1-4 | Plassverdisystemet | 20 min

8. Holder sleden?

Undersøk hva nissene veier til sammen. Og undersøk om sleden holder. Denne oppgaven er knyttet til Trix 2A, side 67.

Grunnskole 1-4 | Addisjon | 15 min

9. Matpakke, elevbok

Regnearket kan brukes som en hjelp til Matundersøkelsen i Trix 2A s.75.Her kan du taste inn klassens forbruk av matvarer fra kopiarket (se egen oppgave).

Grunnskole 1-4 | Addisjon | 30 min

10. Matpakke, kopiorig.

Er det nok mat i matboksen? Legg sammen det Tobias og Cristine spiser.

Grunnskole 1-4 | Addisjon | 20 min